Project omschrijving

Ons is gevraagd om het grondwerk en de coördinatie te verrichten voor het aanbrengen van een buffertank in Papendrecht, dit is gebeurd in opdracht van Eneco en Servicis. De tijdsdruk was erg voor daarom is er ook tijdens de kerstvakantie doorgewerkt om dit project tijdig af te ronden. Er is een bouwkuip aangebracht bestaande uit stalen damwand en om één en ander in den droge uit te kunnen voeren is er tevens bemaling geplaatst.