De bestaande spoorbaan en de verharding ter plaatse worden opgebroken.
Vervolgens zal na het aanbrengen van een zandfundatie verharding in de vorm van stelconplaten en zeskanttegels worden aangebacht.Cabot verwijderen spoorbaan