Voor woningbouwvereniging Patrimonium te Barendrecht zijn wij bezig met het onderhoud van verschillende achterpaden in diverse wijken van Barendrecht. Door dat men veel wateroverlast heeft zal er tevens een drainage aan worden gelegd en zullen diverse schuurtjes worden opgehoogd. Wij sturen de bewoners voorafgaand een bewonersbrief om men te informeren over onze werkzaamheden. Zo zijn de wijken Paddewei, Fruitbuurt en Vecht en omgeving reeds uitgevoerd.

UPDATE 10 mei 2019: De verwachting is dat wij nog dit jaar zullen wij gaan starten met de werkzaamheden aan de Lekstraat en omgeving. De definitieve datum is nog niet bekend zodra hier mee duidelijkheid over is leest u het hier.