Voor woningbouwvereniging Patrimonium te Barendrecht hebben wij het onderhoud van verschillende achterpaden uit in Smitshoek uitgevoerd. Om wateroverlast zoveel mogelijk te beperken brengen wij ook een drainageleiding aan zodat het hemelwater wat in de achterpaden valt afgevoerd kan worden via het rioolstelsel. De bewoners zijn vooraf geïnformeerd door Patrimonium Barendrecht en zijn aan aantal dagen van te voren ook door ons geïnformeerd over de daadwerkelijke start van onze werkzaamheden. De afgelopen jaren hebben wij in de wijken Paddewei, Fruitbuurt en Vecht en omgeving en Rivierenbuurt onderhoud aan de achterpaden reeds uitgevoerd.

Bewonersbrief Lamoen / Wagenmakerij