In opdracht van de Gemeente Rotterdam hebben wij rioolwerkzaamheden en bestratingswerkzaamheden uit aan de Kleiweg-West te Rotterdam. Naast het uitvoeren van de fysieke werkzaamheden in de buitenruimte (reconstructie van het riool en verhardingen, ontwerp en aanleg gemaal incl. persleiding, asfaltwerk en beschoeiing aanbrengen) zullen wij ook het ontwerp maken en de benodigde onderzoeken uitvoeren. Naast deze werkzaamheden worden ook de nutsvoorzieningen aangepakt.

Het project is opgesteld vanuit het MKB convenant Rotterdam, waarin samen met de Gemeente Rotterdam projecten worden uitgevoerd welke als doel hebben te komen tot een efficiëntere, betere en meer duurzame samenwerking. Meer hierover vindt u op www.rondomgww.nl/pages/who.html. Daarnaast is in dit project gewerkt met behulp van BIM en is er een GIS-portaal ingericht waarmee informatie transparant en up-to-date is.

 

Bekijk hier de faseringstekening.