In de Eemhaven te Rotterdam verzorgen wij de herinrichting van een bestaande loodsvloer. De vloer is flink verzakt en zal worden opgehoogd. Het werk omvat het aanbrengen van bedrijfsvloerplaten en het aanbrengen van in het werk gestorte betonvloeren. Ten tijde van het uitvoering blijft het bedrijf operationeel en is er een plan opgesteld om het werk gefaseerd uit te kunnen voeren zonder dat de bedrijfsvoering hier onder lijdt.