In Rotterdam aan de Elektroweg en Prins Frederik Hendrikstraat verzorgen wij de bouwplaatsinrichting, grondwerk en riolering voor de nieuwbouw en definitieve inrichting van het terrein. Voordat we starten met de fysieke werkzaamheden buiten, maken we eerst een ontwerp van het terrein en wordt het 3D grondmodel gemaakt voor de diverse ontgravingen en aanvullingen.

Nadat het ontwerp akkoord is verzorgen we het grondwerk voor het gebouw waaronder we ook grondsaneringswerkzaamheden uitvoeren volgens ons BRL7000 certificaat. Nadat de grondwerkzaamheden uitgevoerd zijn brengen we de benodigde riolering aan en voeren we het grondwerk uit voor de definitieve inrichting van het terrein (de aanvoerwegen en de parkeerplaats). Als laatste brengen we de definitieve verharding aan.