­
29 06, 2020

WERK: Herinrichten loodsvloer Eemhaven Rotterdam

29 juni 2020|Categories: Afgeronde projecten|0 Comments

In de Eemhaven te Rotterdam verzorgden wij de herinrichting van een bestaande loodsvloer. De vloer was flink verzakt en is opgehoogd. Het werk omvat het aanbrengen van bedrijfsvloerplaten en het aanbrengen van in het werk gestorte betonvloeren. Ten tijde van het uitvoering bleef het bedrijf operationeel en is er een plan opgesteld om het werk […]

1 06, 2020

WERK: Herinrichting en rioolvervanging Waalsdorperweg Den Haag

1 juni 2020|Categories: Afgeronde projecten, Nieuws|0 Comments

In opdracht van de gemeente Den Haag hebben wij de herinrichting en rioolvervanging van de Waalsdorperweg verzorgd. Deze straat is onderdeel van een fietsroute welke loopt vanaf de binnenstad tot aan Scheveningen Haven en was aan verbetering toe. De nieuwe fietsroutes worden sterfietsroutes genoemd en zijn een logische verbinding van en naar de binnenstad. Doel […]

4 10, 2019

WERK: Herinrichting De Constant Rebecquestraat

4 oktober 2019|Categories: Afgeronde projecten, Nieuws|0 Comments

Wij hebben voor de gemeente Den Haag gewerkt aan de herinrichting van De Constant Rebecquestraat. Deze straat is onderdeel van een fietsroute welke loopt vanaf de binnenstad tot aan Scheveningen Haven en is aan verbetering toe. De nieuwe fietsroutes worden sterfietsroutes genoemd en zijn een logische verbinding van en naar de binnenstad. Doel van dit […]

23 09, 2019

WERK: Herinrichten Steenbergen Zuid fase 3

23 september 2019|Categories: Afgeronde projecten, Bewoners, Nieuws|0 Comments

In opdracht van de gemeente Steenbergen hebben wij de herinrichting van Steenbergen-Zuid fase 3 uitgevoerd. De werkzaamheden omvatten het verwijderen van de verhardingen en het aanbrengen van nieuwe verhardingen en het verzorgen van een goede hemelafwatering. Daarnaast zijn er nieuwe plantvakken aangelegd voorzien van betonnen zitelementen en is een speeltuin ingericht. Ter hoogte van de […]

26 07, 2019

WERK: Wegonderhoud en rioolvervanging Oud-Crooswijk Rotterdam

26 juli 2019|Categories: Afgeronde projecten, Nieuws|0 Comments

In de wijk Oud-Crooswijk in Rotterdam hebben wij de rioolvervanging en de herinrichting van de openbare ruimte uitgevoerd. Daarnaast is de openbare ruimte ernstig verzakt en verzorgden wij het ontwerp voor de nieuwe hoogte van het nieuwe maaiveld en voeren dit in de praktijk uit. Tevens zijn er nieuwe plantvakken aangebracht en wordt de openbare […]

23 07, 2019

WERK: Nieuwbouw 35 woningen Essendael Rhoon

23 juli 2019|Categories: Afgeronde projecten, Nieuws|0 Comments

In Rhoon hebben wij in de wijk Essendael gebouwd aan de realisatie van 35 woningen. Onze werkzaamheden omvatten in hoofdlijnen het grondwerk voor de fundering van de woningen en bergingen, de huisaansluitingen van de riolering en het plaatsen van de erfafscheidingen (hagen en hekwerken met poorten). Uitdaging is de afstemming met de overige aannemers om […]

23 07, 2019

WERK: Onderhoud achterpaden Barendrecht

23 juli 2019|Categories: Afgeronde projecten, Bewoners|0 Comments

Voor woningbouwvereniging Patrimonium te Barendrecht hebben wij het onderhoud van verschillende achterpaden in diverse wijken van Barendrecht uitgevoerd. Om wateroverlast zoveel mogelijk te beperken hebben wij ook een drainageleiding aangebracht zodat het hemelwater wat in de achterpaden valt afgevoerd kan worden via het rioolstelsel. De bewoners zijn vooraf geïnformeerd over de werkzaamheden middels een bewonersbrief […]

15 06, 2019

WERK: Inrichten nieuw terrein Venkelweg Rotterdam

15 juni 2019|Categories: Afgeronde projecten, Nieuws|0 Comments

Wij hebben aan de Venkelweg in Rotterdam een braakliggend terrein voorzien van een bruikbaar terrein voorzien van asfaltverharding. Doel van het terrein is dat het voor de duur van 5 jaar bruikbaar moet zijn en dat gebruikt kan worden voor zwaar verkeer. Het werk is binnen planning uitgevoerd in een complexe omgeving waar kabel en […]

15 06, 2019

WERK: Herinrichting Scheepswerf Delft

15 juni 2019|Categories: Afgeronde projecten, Nieuws|0 Comments

In opdracht van Scheepswerf Bocxe te Delft hebben wij de reconstructie uitgevoerd van de huidige werf. Onze werkzaamheden bestonden uit het verplaatsten van de huidige kraanbaan zodat de huidige hijskraan verplaatst kan worden. Daarnaast hebben we gezorgd roor een betere afwatering en hebben we diverse oude betonfundaties van een oude kraan gesloopt welke nog in […]

11 05, 2019

WERK: Herinrichting terrein autowas Leiden

11 mei 2019|Categories: Afgeronde projecten, Nieuws|0 Comments

In Leiden bij de autowas H20 is ons gevraagd de herinrichting van het terrein te verzorgen. De werkzaamheden omvatten het verwijderen van de huidige inrichting, grondwerkzaamheden, plaatsen van poeren en verzorgen voor een juiste afwatering en definitieve straatwerk. Deze werkzaamheden zijn gefaseerd uitgevoerd en daarnaast was de samenwerking met verschillende andere partijen erg belangrijk. Zeker […]