CO2 Prestatieladder niveau 5

Jac. Barendregt en Zonen Holding en de CO2-Prestatieladder

Klik voor onze gegevens op de pagina van SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen)

Documenten over het verslagjaar 2016:

Rapportage CO2-Prestatieladder Deel A
Rapportage CO2-Prestatieladder deel B
Rapportage CO2-Prestatieladder Deel C
 Ketenanalyse Prefab Betonproducten
Actieve deelname sectorinitiatief

Documenten over het verslagjaar half 2016:

Rapportage CO2-Prestatieladder Deel A
Rapportage CO2-Prestatieladder deel B

Documenten over het verslagjaar 2015:

CO2-footprint 2015 (referentiejaar 2011)
Reductiedoelstellingen 2020 Plan van aanpak
– Communicatieplan CO2-reductiesysteem
Onze deelnames aan CO2-reductie initiatieven
– Managementreview CO2-reductiesysteem


 

Basisdocumenten (2012 met referentiejaar 2011):

CO2-footprint (referentiejaar 2011)
Energie-Meetplan
CO2-reductiedoelstellingen voor 2015
Onze deelnames aan CO2-reductie initiatieven
Review van het CO2-reductiesysteem
Review van de CO2-reductiedoelstellingen
Het communicatieplan

Toelichting:

Jac. Barendregt levert (direct en / of indirect) producten en diensten aan ProRail en/of Rijkswaterstaat. Sinds 1 december 2009 hanteert ProRail de door haar zelf ontwikkelde CO2-prestatieladder bij het selecteren van haar leveranciers.

Rijkswaterstaat hanteert de CO2-Prestatieladder vanaf 1 januari 2013 op alle Grond- Weg- en Waterbouw aanbestedingen. Met deze CO2-prestatieladder worden leveranciers uitgedaagd en gestimuleerd om de eigen CO2-uitstoot te kennen en te verminderen.
Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2 te reduceren, hoe meer kans op gunning van een opdracht.

Bijgaand beschrijven wij onze CO2-Footprint, de reductie (sub)doelstellingen, geplande en genomen maatregelen en de CO2-initiatieven waar wij deel van uitmaken.

jac