Op het terrein van Cerexagri B.V. wordt een nieuwe terreininrichting gerealiseerd. De huidige inrichting bestaande uit onder andere asfalt en betonklinkers wordt verwijderd. Vervolgens worden er nieuwe kolken aangebracht en wordt een riool aangelegd.
Bij de graafwerkzaamheden in de ondergrond zal tevens worden gesaneerd. Ter plaatse is de grond matig tot sterk verontreinigd met PCB’s. Na deze werkzaamheden zal de fundering worden aangebracht en wordt het terrein opnieuw verhard met betonklinkers.