In opdracht van Nieuwe Maten zijn wij, ten behoeve van nieuwbouw van Shore Tension en Merwelands, de bouwplaats aan het saneren en bouwrijp maken.

Medio februari/maart zal de terreinverharding worden aangebracht. Tevens word het terein van keerwanden en terreinafwatering voorzien.
We brengen de riolering aan de voorzijde van het gebouw aan en sluiten deze aan op het gemeenteriool.

Deze werkzaamheden vallen onder de BRL7000 (sanering), hierbij kruisen we 150 Kilovolt tracé van Tennet.