In 1978 treedt één van de zonen van Jacob Barendregt, Rinie, in dienst bij het bedrijf.

De tweede generatie geeft de aanzet om de tomeloze passie voor het werk verder te structureren.