Hard werken was de motor. Visie en betrokkenheid gaven de richting. Jacob Barendregt gaf de aanzet tot wat wij nu zijn, een bedrijf dat zich uitermate inspant om deze lijn voort te zetten en uit te bouwen.