In opdracht van de gemeente Steenbergen voeren wij de herinrichting uit van Steenbergen-Zuid fase 3. De werkzaamheden omvatten het verwijderen van de verhardingen en het aanbrengen van nieuwe verhardingen en het verzorgen van een goede hemelafwatering. Daarnaast worden er nieuwe plantvakken aangelegd voorzien van betonnen zitelementen. Ter hoogte van de Acacialaan 26-36 zullen er ook rioolwerkzaamheden verricht gaan worden. In de wijk is een deel van de straat verhard met asfalt, deze asfaltconstructie zal gehandhaafd blijven. Op deze locaties zullen wij het trottoir en de kruisingen reconstrueren.

Klik HIER voor de faseringstekening.

Klik HIER voor de algemene bewonersbrief