In opdracht van de Gemeente Rotterdam voeren wij samen met Lindeloof BV en Van der Meer BV rioolwerkzaamheden en bestratingswerkzaamheden uit aan de Kleiweg-West te Rotterdam. Naast het uitvoeren van de fysieke werkzaamheden in de buitenruimte (reconstructie van het riool en verhardingen, ontwerp en aanleg gemaal incl. persleiding, asfaltwerk en beschoeiing aanbrengen) zullen wij ook het ontwerp maken en de benodigde onderzoeken uitvoeren. Naast deze werkzaamheden worden ook de nutsvoorzieningen aangepakt.

Het project is opgesteld vanuit het MKB convenant Rotterdam, waarin samen met de Gemeente Rotterdam projecten worden uitgevoerd welke als doel hebben te komen tot een efficiëntere, betere en meer duurzame samenwerking. Meer hierover vindt u op www.rondomgww.nl/pages/who.html. Daarnaast wordt in dit project gewerkt met behulp van BIM en is er een GIS-portaal ingericht waarmee informatie transparant en up-to-date is.

Binnenkort kunt u hieronder meer informatie vinden over de planning en fasering van het project.

Bekijk hier de faseringstekening.

Bekijk hier de planning.

Bekijk hier de nieuwsbrief van oktober 2018.