Jac. Barendregt maakt gebruik van de milieubarometer.

De milieubarometer is een online meetinstrument dat de milieuprestatie en bijbehorende kosten van ons bedrijf eenvoudig en snel inzichtelijk maakt.

Evenals bij de CO2-prestatieladder wordt bij de milieubarometer een CO2-footprint opgesteld, deze zijn natuurlijk voor beide methodieken hetzelfde.

Het grote verschil tussen deze twee is dat de prestatieladder meer het karakter heeft van een systematische aanpak volgens PDCA (Plan-, Do-, Check-, Act) conform een kwaliteitssysteem. De barometer is een statische weergave van de milieuprestatie op een gegeven moment.

Het rapport met de CO2-footprint over 2011 (basisjaar) en milieukentallen over 2011 en 2012 kunt u hier downloaden: Barometerrapportage 2011 – 2012