De asfaltverharding aan de Driemanssteeweg was sterk versleten en is daarom vervangen voor een nieuwe asfaltverharding. Naast deze werkzaamheden zijn er diverse nieuwe voorzieningen aangebracht wat betreft extra openbare verlichting, nieuwe water aansluitingen, riolering en diverse mantelbuizen. Omdat de ontsluiting van de weg maar vanaf één zijde kon plaatsvinden en er veel bedrijvigheid is op en rondom het projectgebied is planning en fasering een belangrijke factor. Tijdens het gehele project zijn de bedrijven bereikbaar geweest en heeft de bedrijfsvoering door kunnen gaan.