In opdracht van Scheepswerf Bocxe te Delft hebben wij de reconstructie uitgevoerd van de huidige werf. Onze werkzaamheden bestonden uit het verplaatsten van de huidige kraanbaan zodat de huidige hijskraan verplaatst kan worden. Daarnaast hebben we gezorgd roor een betere afwatering en hebben we diverse oude betonfundaties van een oude kraan gesloopt welke nog in de bodem zitten. Dit alles gebeurd in fases en in nauw overleg met de opdrachtgever zodat de bedrijfsactiviteiten van de scheepswerf ongestoord door kan blijven gaan.

Daarnaast hebben wij een aanvullende opdracht uitgevoerd om grondwerkzaamheden uit te voeren voor de nieuw te bouwen hijskraan langs de kade. Deze werkzaamheden zijn in 2020 gereed gekomen.