Op een industrieterrein in Barendrecht gaan wij een bestaande loodsvloer reconstrueren en ophogen. De bestaande vloer bestaat uit asfalt en deze wordt volledig verwijderd en afgevoerd. Daarnaast hogen wij het bestaande peil op en wordt de nieuwe fundering geprofileerd. Vervolgens wordt er een betonvloer gestort en wordt de nieuwe vloer aangebracht welke bestaat uit bedrijfsvloerplaten.