In de wijk Vettenoordsepolder vervangen wij het riool en richten wij de buitenruimte opnieuw in.

Fase 1 zal worden aangepakt en betreft de volgende straten: Van Beethovensingel, Mahlerstraat, Bachstraat, Sweelinckstraat, Mendelsohnplein, Wagnerstraat en Chopinstraat.
In totaal zullen we in de nieuwe situatie meer parkeerplaatsen aanleggen ten opzichte van de huidige situatie.

Het huidige straatwerk wordt verwijderd en gedeeltelijk hergebruikt.
Vervolgens vervangen wij het riool en wordt een nieuwe wegfundering aangebracht.
Tot slot worden de nieuwe verhardingen aangebracht en kan de weg worden opengesteld voor het verkeer.

Om zoveel mogelijk parkeerplaatsen beschikbaar te houden zullen wij een tijdelijke parkeerplaats aanbrengen aan de Van Beethovensingel.
Daarnaast gaan we als allereerste blijvende parkeerplaatsen Mahlerstraat aanleggen.
Wij vragen u om zoveel mogelijk uw auto te parkeren aan de Industrieweg en de Nijverheidsstraat.

Iedereen die buiten de wijk parkeert dingt automatisch mee naar één van de 80 VVV-bonnen van € 25,00 die we in de loop van het werk beschikbaar gaan stellen.
Houdt uw brievenbus in de gaten voor de deelname!

Op de foto ziet u de fasering van het totale werk. Wij zullen beginnen in fase 0(A/B/C) en eindigen in fase 15.


MEDEDELING inzake depot bij de Sweelinckstraat:

Wij zijn van voornemens om het depot minimaal te gebruiken zodat er niet tot nauwelijks zwaar verkeer in de desbetreffende straat zal komen. Een gedeelte van de materialen wordt reeds buiten de wijk gelost om overlast in de wijk te voorkomen. Verder instrueren wij onze chauffeurs en machinisten om zo rustig mogelijk te rijden in verband met de niet geheide woningen. In dit kader verwijderen wij in de Wagnerstraat de drempel zodat de trillingen en overlast in de wijk minimaal zijn.

UPDATE planning 20-05-2017: HIER vindt u de bijgewerkte planning

UPDATE planning 02-12-2016

UPDATE planning 27-10-2016

UPDATE planning 13-09-2016

UPDATE planning 23-08-2016