Duurzame en efficiënte bouwlogistiek richt zich op het slimmer organiseren van de aan- en afvoer van materialen en goederen op en rond de bouwplaats. De bouwsector is verantwoordelijk voor circa 30% van de transportbewegingen in onze regio. Daarnaast is het effect van het bouwverkeer in de regio op de luchtkwaliteit (CO2, NOx, fijn stof) circa 5%.

Om deze reden kiezen steeds meer regiogemeenten ervoor om bouwverkeer op te nemen in hun programma’s ten aanzien van de luchtkwaliteit, leefbaarheid en bereikbaarheid.

VOP-project bespreken

Tijdens deze bijeenkomst komen beleidsambtenaren, regio-ingenieurs, project managers en inkopers van de regiogemeenten bij elkaar. Zij hebben allemaal te maken met duurzaamheid, milieu- en bouwprocessen en/of de logistiek daarvan.

In 2015 vond een tweetal sessies plaats aangaande dit thema. Hierbij diende het VOP-project in Vlaardingen als case. Het project is aanbesteed en momenteel in uitvoering. Tijdens deze sessie gaan we de resultaten bespreken met elkaar hoe reductie en duurzamer bouwverkeer te stimuleren. Daarnaast gaan we met elkaar enkele handvaten uitwerken.

Sprekers

De werkconferentie ‘Samenwerken aan een Leefbare Regio’ vindt donderdagmiddag 13 oktober 2016 plaats. Van 13:00 tot 16:30 zullen er diverse sprekers onder leiding van een moderator aan het woord zijn.
Nico de Voogd (Gemeente Vlaardingen) vertelt hoe hij een BLVC-plan en EMVI-criteria heeft verwerkt in de uitvraag van het project “VOP-groot onderhoud riolering 2015-2018”.

Rinie Barendregt (directeur firma Jac. Barendregt, aannemer project VOP) vertelt hoe het plan van aanpak is opgesteld n.a.v. de uitvraag van de gemeente Vlaardingen..

Ilja Werkhoven (directeur Bewuste Bouwers) vertelt over de bevindingen en beste voorbeelden van aannemers in relatie tot BLVC eisen en legt een link met de logistiek.

 

 

Op 5 minuten loopafstand ontmoet de theorie de praktijk. Hier kunnen we zien hoe de maatregelen in de praktijk werken. We sluiten de middag af met een borrel.

“Efficiëntere bouwlogistiek is de kans om de bouwsector vooruit te helpen; dit kan door betere samenwerking in de keten, meer logistieke coördinatie, koppeling van bouwplaats en toeleveringen”. Het resultaat is een betere luchtkwaliteit, leefbaarheid en bereikbaarheid in onze regio. Door een gezamenlijke aanpak kunnen we in 2020 gestructureerd 40% minder vervoersbewegingen realiseren.

 

Lees hier het verslag van de Werkconferentie