ESF Logo - Europees sociaal fonds

Jac. Barendregt en ESF

Middels de subsidie ‘Duurzame Inzetbaarheid’ van het ESF konden we werken aan het project ‘Blijvend werken aan de duurzame inzetbaarheid van het team van Jac. Barendregt’.

De directie van Jac. Barendregt wil dat alle medewerkers op een hoger plan komen, en dat in de ruimste zin van het woord. Hogerop in betrokkenheid, hogerop in het nemen van verantwoordelijkheid, het vergroten van het kennisniveau, het breed inzetbaar zijn en het klantgericht zijn met oog voor economische haalbaarheid. Kortom, Jac. Barendregt wil elke medewerker verder ontwikkelen en laten groeien als ambassadeurs voor het bedrijf.

In speciale medewerkersbijeenkomsten -twee keer per jaar- gaan we met de medewerkers in gesprek over de doelen van het bedrijf. We denken na over de kerncompetenties die nodig zijn voor onze eigen duurzame inzetbaarheid. Alle medewerkers kregen hun eigen functieprofiel en voerden een eerste HR-gesprek. Ook Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen kwam aan bod.

Voor de sommige medewerkers in management is een intensief leertraject ingezet, waarin zij begeleid zijn in de gewenste persoonlijke en zakelijke ontwikkeling binnen Jac. Barendregt.

ESF en EFRO infographic 2014-2020 Jac. Barendregt

 

 

Wat is het Europees Sociaal Fonds (ESF)?

Het Europees Sociaal Fonds heeft als taak om de sociale en economische samenhang in Europa te versterken. Nationaal beleid wordt ondersteundt bij:

  • het bereiken van volledige werkgelegenheid;
  • het verbeteren van de arbeidskwaliteit;
  • het bevorderen van integratie van de beroepsbevolking;
  • het verkleinen van de verschillen in werkgelegenheid tussen Europese regio’s.

De activiteiten van het fonds sluiten aan bij de doelstellingen van verschillende Europese beleidsterreinen: het regionale beleid, het werkgelegenheidsbeleid en de inspanningen op het gebied van gelijke kansen voor alle EU-burgers.

Bron: Europa-Nu.nl