­
13 03, 2018

WERK: Nassauhaven Rotterdam

13 maart 2018|Categories: Afgeronde projecten|0 Comments

In de Nassauhaven te Rotterdam wordt het project Havenloft ontwikkelt. Hier worden 18 drijvende vrijstaande woningen gebouwd. Het is het eerste drijvende woonproject in een Rotterdamse havenbekken. De twee belangrijkste redenen voor Rotterdam om op het water te bouwen zijn dat drijvend bouwen een klimaatbestendige vorm is waar nieuwe energie technieken toegepast kunnen worden. Daarnaast […]

13 03, 2018

WERK: Nieuwbouw Radartoren Maasvlakte 2

13 maart 2018|Categories: Afgeronde projecten|0 Comments

De huidige radartoren uit 1974 voldoet niet meer en daardoor wordt er een nieuwe radartoren geplaatst. De huidige radarinstallatie welke nog functioneert wordt hergebruikt op de nieuwe radartoren. Om de toren te bouwen zullen wij het grondwerk verrichten in de zeekering en daarnaast zullen wij de inrichting om de toren heen verzorgen. Tijdens de werkzaamheden […]

14 12, 2017

WERK: Woonrijp maken Heijplaat Rotterdam

14 december 2017|Categories: Afgeronde projecten, Bewoners|0 Comments

In opdracht van de Gemeente Rotterdam zijn wij bezig met het woonrijpmaken van een net ontwikkeld gebied in Heijplaat. De huidige riolering wordt vervangen en daarnaast wordt waterpasserende bestrating toegepast. Doordat het werkgebied deels verontreinigd is zal het één en ander door ons gesaneerd worden. Hieronder vindt u een planning van de werkzaamheden.

Bekijk hier de bewonersplanning […]

14 12, 2017

WERK: Aanbrengen gasleiding Vlaardingen

14 december 2017|Categories: Afgeronde projecten|0 Comments

Door een bedrijf in Vlaardingen zijn wij gevraagd om de huidige gasleiding te vervangen. Daarnaast is het terrein dusdanig gezakt dat deze opgehoogd dient te worden. Hierdoor wordt gebruik gemaakt van damwanden langs de gevel. Grondwerkzaamheden worden door de vervuiling onder sanerinsgcondities uitgevoerd.

14 12, 2017

WERK: Aanbrengen nieuwe ingang Drechtwerk

14 december 2017|Categories: Afgeronde projecten|0 Comments

Ons is gevraagd om voor Drechtwerk in Dordrecht een nieuwe ingang te realiseren van het terrein. Onze werkzaamheden bestaan uit het maken van een ontwerp en het uitvoeren van de nodige onderzoeken en verzorgen van vergunningen. Ook het kabel en leidingwerk zal in samenwerking worden aangepast en uitgebreid. Doordat het bestaande kavel wordt gesplitst en […]

8 11, 2017

WERK: Onderhoud verhardingen Waalhaven

8 november 2017|Categories: Afgeronde projecten|0 Comments

In de Waalhaven te Rotterdam zijn we bezig met onderhoudswerkzaamheden aan de terreinverharding. Omdat er veel logistieke werkzaamheden plaatsvinden in het gebied, wordt het geheel in fases uitgevoerd.

25 09, 2017

WERK: Reconstructie loodsvloer Barendrecht

25 september 2017|Categories: Afgeronde projecten, Nieuws|0 Comments

Op een industrieterrein in Barendrecht gaan wij een bestaande loodsvloer reconstrueren en ophogen. De bestaande vloer bestaat uit asfalt en deze wordt volledig verwijderd en afgevoerd. Daarnaast hogen wij het bestaande peil op en wordt de nieuwe fundering geprofileerd. Vervolgens wordt er een betonvloer gestort en wordt de nieuwe vloer aangebracht welke bestaat uit bedrijfsvloerplaten.

28 06, 2017

WERK: Woonrijpmaken Waldorpstraat – Ventweg Den Haag

28 juni 2017|Categories: Afgeronde projecten, Bewoners|0 Comments

Voor de gemeente Den Haag zijn wij bezig met het woonrijpmaken van de Ventweg langs de Waldorpstraat. Deze werkzaamheden bevatten in hoofdzaak het verwijderen van de bestaande verharding en het leveren en aanbrengen van nieuwe straatbakstenen. Daarnaast zal over de gehele lengte een hekwerk aangebracht worden om een fysieke scheiding te creëren tussen de Ventweg […]

14 06, 2017

WERK: Saneren Dorpsdijk Rhoon

14 juni 2017|Categories: Afgeronde projecten|0 Comments

De reeds gesloopte locatie aan de Dorpsdijk te Rhoon wordt gesaneerd. Hierbij zijn wij verantwoordelijk voor de fysieke uitvoering op de projectlocatie maar daarnaast zijn wij betrokken al vanaf de vergunningsfase. Het aanvragen van de benodigde vergunningen, maken van stabiliteitsberekening, opstellen van saneringsplannen en het uitvoeren van asbestonderzoeken tot het uitvoeren van de daadwerkelijke sanering. […]

14 06, 2017

WERK: Terreinonderhoud Arkema

14 juni 2017|Categories: Afgeronde projecten|0 Comments

Op het terrein van Arkema op de Vondelingenplaat te Rotterdam voeren wij allerlei uiteenlopende werkzaamheden uit aan de infrastructurele inrichting van het terrein. Zo wordt gewerkt aan een uitbreiding van een parkeerplaats en wordt er hard gewerkt om een tijdelijke huisvesting te voorzien van alle benodigde energievoorzieningen. Maar ook divers reparatiewerk behoort tot de werkzaamheden, […]