Experts in Grond- Weg- en Waterbouw

Het bedrijfsonderdeel Jac. Barendregt Infra B.V. is gespecialiseerd in diverse activiteiten op het gebied van grond-, weg- en waterbouw.
Kies hieronder een onderwerp voor verdere informatie.

Grondwerk en bodemonderzoek

Jac. Barendregt Infra B.V. voert diverse grondwerkzaamheden uit. Van het graven van een eenvoudige greppel tot het ontwerp en plaatsen van complete damwanden. Alle werkzaamheden worden met dezelfde mate van flexibiliteit en deskundigheid uitgevoerd. Dat is geen loze belofte maar een harde garantie.

Daarnaast is Jac. Barendregt ook actief op het gebied van grond- en grondwatersanering. Van milieukundig bodemonderzoek tot de reiniging van de grond en het grondwater. Wij draaien onze hand nergens voor om.

Leidingsystemen

Jac. Barendregt Infra B.V. heeft ruime ervaring in het aanleggen van diverse leidingsystemen. Denk aan de uitbreiding van bestaande rioleringsstelsels, aanleg van pers- en hoofdtransportleidingen, reconstructie of renovatie van rioleringsstelsels en aanleg van drainagesystemen en drukrioleringen. Leidingsystemen kunnen worden uitgevoerd in diverse materialen, waaronder PE, PVC, HPE en beton of een combinatie hiervan.

Reparaties asfaltverharding

Ook voor het verwijderen, zagen of boren van asfaltverhardingen en voor reparaties aan bestaande asfaltverhardingen kunt u bij Jac. Barendregt Infra B.V. terecht. Tijdens de werkzaamheden zorgen wij met behulp van tijdelijke wegmarkeringen voor een goede verkeersgeleiding.

Van eenvoudig straatwerk tot precisiewerk

Jac. Barendregt Infra B.V. voert graag alle straatwerkzaamheden voor u uit. Van eenvoudig straatwerk, precisiewerk, tot het (her)inrichten van hele woonstraten en pleinen aan toe. U kunt al uw werkzaamheden met een gerust hart aan onze vaklui overlaten. Zo zorgen zij zelf met behulp van tijdelijke wegmarkeringen voor een goede verkeersgeleiding tjidens de werkzaamheden.

Advies en onderhoud

Jac. Barendregt Infra B.V. is gespecialiseerd in het onderhoud van straatwerk en andere verhardingen. Wij geven een gedegen advies en nemen onderhoudswerkzaamheden voor onze rekening. Ook hebben wij ruime ervaring in gladheidsbestrijding. Eventuele strooiwerkzaamheden nemen wij dan ook graag van u over.

Kunstwerken

Jac. Barendregt Infra B.V. heeft ruime ervaring in het aanbrengen van (vloeistofdichte) vloeren. Daarnaast zijn wij ook in staat om zowel het ontwerp als de uitvoering van specifieke opdrachten in beton of hout tot stand te brengen.

Milieubewust

Wij onderkennen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en proberen een structurele bijdrage te leveren aan aan beter milieu. In de uitvoering van al onze werkzaamheden streven wij daarom naar een milieubewuste en duurzame uitvoering. Tevens bieden wij de klant de mogelijkheid om op verantwoorde wijze bodemsaneringen uit te voeren.

Graafcode

Jac. Barendregt Infra B.V. heeft zich aangesloten bij de Graafcode. De graafcode bestaat uit een aantal simpele en logische vuistregels die het aantal schadegevallen aanmerkelijk helpen verminderen. De graafcode is bedoeld voor alle grondverzetbedrijven en aannemersbedrijven die hun graafwerk professioneel en zorgvuldig uitvoeren. Koepelorganisaties van aannemers en loonbedrijven en een groot aantal kabel- en leidingbeheerders onderschrijven de graafcode. Zij doen dan ook alles binnen de mogelijkheden om machinisten en uitvoerders schadevrij te laten graven.

Cultuurtechnische projecten

Jac. Barendregt Infra B.V. heeft jarenlange ervaring met cultuurtechnische projecten. U kunt bij ons terecht voor het onderhoud en aanleggen van sportvelden, beschoeiingen, dijken of andere groenwerken.