Wij hebben ervoor gekozen om wie wij zijn en waar wij voor staan samen te vatten in vier kernwaarden. Onder de verschillende kernwaarden kunt u beeldend materiaal en posts terugvinden die iets vertellen over ons ten aanzien van deze kernwaarden. En natuurlijk zijn er nog vele andere waarden die je als kernwaarde kunt betitelen. Wij menen dat deze vier kernwaarden een goede ‘kapstok’ zijn om duidelijk weer te geven wie wij zijn.

Wat zijn kernwaarden?
Kernwaarden zijn diepgewortelde overtuigingen die aangeven welke kwaliteiten onze belanghebbenden, en dus ook wij, belangrijk vinden. Kernwaarden maken onderscheid tussen wat van wezenlijk belang is en wat niet. Een kernwaarde is een tijdloos principe dat de grens tussen goed en niet goed markeert. Kernwaarden geven richting aan onze keuzes en handelingen en geven ons antwoord op de vraag hoe wij ons zullen gedragen om onze ambities en doelen na te streven. Kernwaarden zijn onafhankelijk van de heersende tijdgeest, de economische conjunctuur of van concurrentieperikelen. Ze geven aan waar wij ons in onze organisatie aan willen houden.

Kernwaarden in relatie tot maatschappelijk verantwoord ondernemen en borging in een kwaliteitsmanagementsysteem.

MAAK EEN KEUZE

Visie en Missie | Betrokken | Duurzaam  | Waardevol  | Actief