Zakelijk

Voor de zakelijk market bieden wij een breed scala aan mogelijkheden. Voor ons zijn onze klanten partners, waarmee wij gezamenlijke doelstelling willen realiseren. Wij denken dus mee en werken samen vanuit een betrokken en actieve houding. Meerwaarde creëren voor u als onze partner dat is het uitgangspunt.

 

 

Lopende projecten

  • Terreinonderhoud bij Uniport Rotterdam

Werk: Meerjarig terreinonderhoud Rotterdam

Er worden diverse onderhoudswerkzaamheden verricht aan de huidige terreinverharding.
Enkele werkzaamheden: Vervangen van putdeksels en lijnafwateringsgoten, asfaltreparaties, vervangen van bestrating en aanleg van een nieuwe fundatie.

Zoals het terrein van Uniport onderhouden, kunnen we ook uw terreinonderhoud uitvoeren. […]

Innovatief: Tunnelgraafmachine

In 2008 voltooide ingenieur Leo van Tol van Bovon het ontwerp van een innovatief tunnelbouwsysteem, speciaal ontwikkeld voor de slappe Nederlandse bodem. Jac. Barendregt wil in samenwerking met Bovon en een opdrachtgever deze tunnelgraafmachine verder uit-ontwikkelen.

Dit project past […]

Werk: Cabot Rotterdam Spoorbaan

De bestaande spoorbaan en de verharding ter plaatse worden opgebroken.
Vervolgens zal na het aanbrengen van een zandfundatie verharding in de vorm van stelconplaten en zeskanttegels worden aangebacht.

Werk: Cerexagri Rotterdam

Op het terrein van Cerexagri B.V. wordt een nieuwe terreininrichting gerealiseerd. De huidige inrichting bestaande uit onder andere asfalt en betonklinkers wordt verwijderd. Vervolgens worden er nieuwe kolken aangebracht en wordt een riool aangelegd.
Bij de […]

Werk: Nieuwe Maten Rotterdam

In opdracht van Nieuwe Maten zijn wij, ten behoeve van nieuwbouw van Shore Tension en Merwelands, de bouwplaats aan het saneren en bouwrijp maken.

Medio februari/maart zal de terreinverharding worden aangebracht. Tevens word het terein van keerwanden […]

Werk: Drechtwerk Dordrecht Onderhoud Terrein

Op het terrein van Drechtwerk voeren wij al jaren diverse onderhoudswerkzaamheden uit.

Het herstellen van bestaande (tegel)verhardingen, het opnieuw ophangen van riolering en het herstellen van het riool maken deel uit van onze werkzaamheden.