Project omschrijving

Wij zijn gevraagd om op vier locaties in Nederland saneringswerkzaamheden uit te voeren ten behoeve van het plaatsen van nieuw hekwerk rondom vier kV-stations. Onze werkzaamheden omvatten het voorbereiden van de sanerinsgwerkzaamheden, het verzorgen van de milieukundige begeleiden en het fysiek uitvoeren van de saneringswerkzaamheden op deze locaties. De werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de nieuwe richtlijnen volgens de CROW 400. Daarnaast leverden wij ook het materieel en personeel voor het aanbrengen van de hekwerken.