Project omschrijving

Voor woningbouwvereniging Patrimonium te Barendrecht hebben wij het onderhoud van verschillende achterpaden in diverse wijken van Barendrecht uitgevoerd. Om wateroverlast zoveel mogelijk te beperken hebben wij ook een drainageleiding aangebracht zodat het hemelwater wat in de achterpaden valt afgevoerd kan worden via het rioolstelsel. De bewoners zijn vooraf geïnformeerd over de werkzaamheden middels een bewonersbrief om men te informeren over onze werkzaamheden. Zo hebben wij de wijken Paddewei, Fruitbuurt en Vecht en omgeving reeds uitgevoerd en als laatste zijn we bezig geweest in de Rivierenbuurt.