Project omschrijving

De reeds gesloopte locatie aan de Dorpsdijk te Rhoon wordt gesaneerd. Hierbij zijn wij verantwoordelijk voor de fysieke uitvoering op de projectlocatie maar daarnaast zijn wij betrokken al vanaf de vergunningsfase. Het aanvragen van de benodigde vergunningen, maken van stabiliteitsberekening, opstellen van saneringsplannen en het uitvoeren van asbestonderzoeken tot het uitvoeren van de daadwerkelijke sanering. Dit wordt allemaal in een secundaire waterkering uitgevoerd.