De Gemeente Rotterdam heeft ons gevraagd om de herinrichting en rioolvervanging te realiseren van de wijk Oosterflank Noord Oost fase 1. Het werk omvat het vervangen van het vuilwaterriool en het aanbrengen van een DIT riool (drainage infiltratie riool). In het gebied is last van overspannen grondwater en hierdoor dient er tevens spanningsbemaling toegepast te worden om zo onze werkzaamheden uit te kunnen voeren. De spanningsbemaling zal voor onze werkzaamheden uit op diverse locatie in de wijk worden aangebracht. Per fase zal er een verkeersplan opgesteld worden. Naast de diverse rioolwerkzaamheden en bestratingswerkzaamheden zal er ook een nieuw gemaal aangebracht worden aan de Varnasingel. Op deze pagina houden wij u op de hoogte van onze werkzaamheden, hieronder vindt u meer informatie over het project.

Bekijk hier de faseringstekening incl. tijdsindicatie

Bekijk hier de bewonersflyer van oktober 2018