Voor de gemeente Den Haag zijn wij bezig met het woonrijpmaken van de Ventweg langs de Waldorpstraat. Deze werkzaamheden bevatten in hoofdzaak het verwijderen van de bestaande verharding en het leveren en aanbrengen van nieuwe straatbakstenen. Daarnaast zal over de gehele lengte een hekwerk aangebracht worden om een fysieke scheiding te creëren tussen de Ventweg en de hoofdrijbaan. De bedrijven/woningen ter plaatse zullen ten tijde onze werkzaamheden bereikbaar blijven.


UPDATE planning 04-09-2017: HIER vindt u de bijgewerkte planning

UPDATE faseringstekening: HIER vindt u de overzichtstekening