Op het bedrijventerrein Cornelisland in Ridderkerk voeren wij werkzaamheden uit voor de nieuw te bouwen bedrijfshal. Onze werkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit het bouwrijp maken van het terrein, het grondwerk voor het nieuw te bouwen pand, uitvoering van rioleringswerkzaamheden en aanbrengen van de definitieve verharding. Omdat er gebouwd wordt op een slappe ondergrond is er extra aandacht besteed aan het ontwerp van de opbouw van het definitieve terrein.

Naast deze werkzaamheden verzorgen wij ook voor de Gemeente Ridderkerk benodigde rioolwerkzaamheden.