In het Botlekgebied in Rotterdam is Vopak voornemens om een nieuwe Duplexleiding aan te gaan brengen. Om het tracé te bepalen maken wij in het gebied diverse proefsleuven om de ondergrond inzichtelijk te maken. Hierbij worden de leidingen met behulp van GPS ingemeten en uiteindelijke de gegevens uitgewerkt op een AutoCAD tekening. Omdat het tracé door diverse leidingstroken loopt dient er extra aandacht besteed te worden aan de ontgraving. Veelal wordt gebruik gemaakt van een grondzuigwagen om de leidingen zichtbaar te maken zodat de kans op beschadigen van de leiding minimaal is.