In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam voeren wij voor inmiddels al voor een periode van 4 jaar alle noodzakelijke proefsleuven uit voor projecten in het Haven- en Industrieel gebied van Rotterdam. Het werk omvat het voorbereiden en uitvoeren van proefsleuven. Tot de voorbereiding behoort onder andere het schrijven van werkplannen, het maken van plannen voor het werken in verontreinigde grond en de voorbereiding voor werken in de nabijheid van het spoor. Daarnaast dienen wij de nodige meldingen en vergunningen aan te vragen om het werk uit te kunnen voeren. De uitvoering bestaat voornamelijk uit grondverzet, inmeting van kabels en leidingen en rapportage van de aangetroffen kabels en leidingen maar ook reparatie van verhardingen hoort bij de werkzaamheden.

UPDATE april 2023: Op dit moment zijn wij bezig met de voorbereidingen en uitvoering van proefsleuven aan de Holland Amerikakade, Reeweg en Elbeweg.