MKB-convenant met onder meer Jac. Barendregt vormt de basis voor vertrouwen

Bij de traditionele wijze van aanbesteding is er eigenlijk geen enkele vorm van communicatie vooraf. De opdrachtgever dicteert, schrijft iets voor en de expertise van de aannemer is eigenlijk niet meegenomen.
Je wordt op één ding afgerekend: dat is de laagste prijs. Daar moet je je op kwalificeren en niet op je kennis en je know-how.
Wat in de praktijk dan vaak misgaat, is dat de situatie buiten anders is, dan bijvoorbeeld voorgesteld is door de opdrachtgever. Je krijgt met afwijkingen te maken, die kosten geld. Het conflict is geboren, want de opdrachtgever had dat eigenlijk niet verwacht. Dat wordt steggelen over meer of minder werk.
Binnen het MKB-convenant trekken we vanaf het begin af aan samen op. De opdrachtgever heeft een project. We kijken samen naar wat de beste wijze op technisch vlak is. Daarop kunnen wij aanvullingen doen, of verbeteringen aandragen. Daarnaast kijken we ook naar wat de beste uitvraag zou zijn: wat is nou het beste contractmodel wat hierbij hoort.

Het is ook niet gekoppeld aan de uitvraag. Als je in een expert-team zit, doe je niet mee met de aanbesteding. Dus het heeft geen zin om kaarten tegen de borst te houden. Breng je kennis in en probeer het proces zo goed mogelijk te helpen, met jouw specifieke kennis die toch anders is, dan bij de opdrachtgever.

Een heel succesvol project is het Zuiderkruis geweest. Het is een heel druk kruispunt in Rotterdam. Dat moest geheel gereconstrueerd worden. Daar hadden we één maand de tijd voor. Daarnaast moest het ook nog in twee maanden tijd voorbereid worden.
Het is aanbesteed op basis van het hele proces. Hoe kun je het meeste vertrouwen geven en borgen, om dat proces zo goed mogelijk te laten verlopen. Zowel binnen het tijdsbestek dat gegeven wordt als boven het maximumbedrag dat de opdrachtgever ervoor over had.
We hebben dat binnen de tijd kunnen realiseren en ook binnen het budget. Vooral de samenwerking is de basis voor het succes geweest.

Dit is gewoon de toekomst. Je moet gewoon samen optrekken, het project centraal stellen en niet je organisatie centraal stellen. Dat komt dan vanzelf.