In de Botlek op het terrein van Koole Terminals hebben wij grondwerkzaamheden uitgevoerd voor een nieuw te maken manifold. Naast de benodigde graafwerkzaamheden hebben wij ook grindpalen aangebracht d.m.v. boren. Het werk is uitgevoerd in zwaar verontreinigde grond (klasse zwart vluchtig) en wordt is onder ons BRL7000 certificaat uitgevoerd. Naast de grondwerkzaamheden zijn wij dus verantwoordelijk voor het begeleiden en uitvoeren van de bodemsaneringswerkzaamheden. Naast het rekening houden met de geldende regels volgens de BRL7000 hebben we ook te maken met de veiligheidsprocedures welke van kracht zijn bij het uitvoeren van werken op het terrein van Koole Terminals.