Voor de Gemeente Leiden zijn we verantwoordelijk voor de aanleg en onderhoud verzorgen voor huis-, kolk- en drainage- aansluitingen. Dit houdt in dat wij, in opdracht van afdeling Beheer, op straat of wijkniveau de huis- en kolkaansluitingen jaarlijks onderzoekt, repareert of vervangt als mede (kleinschalige) drainage onderhoud pleegt en aanlegt. Tevens is de afdeling Beheer verantwoordelijk voor het aansluiten van de woningbouw- en utiliteitsbouw ontwikkelingen in de stad op het hoofdriool. Vanuit afdeling Beheer worden zij voorzien van aansluitingen op het hoofdriool.

De gemeente Leiden afdeling Beheer is verantwoordelijk voor het in stand houden en het goed functioneren van het rioolstelsel en de rioolinstallaties voor het inzamelen en afvoeren van het stedelijk afvalwater. Omdat de gemeente dit niet alleen kan heeft men ons gevraagd om de huis-, kolk- en drainage aansluitingen te onderhouden. Onderdeel van het beheren van stedelijk afvalwater is het uitvoeren van meervoudige en grootschalige vervangingen en aanleg van bestaande en nieuwe huis- en kolkaansluitingen.

Update januari 2023: 

Projecten gereed: Weidehof / Hoflaan, Kaiserstraat e.o.,

Projecten in uitvoering: Centrale Blokken fase 2, Universiteit Leiden