Op de Vondelingenplaat in Rotterdam verzorgen wij diverse werkzaamheden, veelal gaat het hier om bodemsaneringswerkzaamheden maar ook het grondwerk voor aanbrengen van kabels en leidingen en vele andere type werkzaamheden. Onze werkzaamheden omvatten zoal het zagen en verwijderen van asfalt en het grondwerk uitvoering onder saneringscondities (BRL 7000 werkzaamheden). Nadat de leidingen zijn aangebracht vullen wij de sleuven aan en dekken deze met behulp van betonklinkers. Tevens voeren wij ook diverse onderhoudswerkzaamheden uit op het terrein zoals onderhoud aan het straatwerk en riolering.