In de wijk Crooswijk in Rotterdam verzorgen wij het grondwerk voor de transformatie van 19 panden. De grond is ter plaatse vervuild met vooral lood en metalen en daarom werken wij onder ons BRL7000 certificaat. Omdat het grondwerk verricht wordt met name achter de woningen zal vooral klein materieel ingezet worden en vormt de bouwlogistiek, grondbalans en de grondstromen een belangrijk onderdeel van ons grondwerk plan.

Daarnaast zullen we ook de defintieve rioolaansluitingen verzorgen op het gemeenteriool door de openbare ruimte heen.