Project omschrijving

In opdracht van de gemeente Steenbergen hebben wij de herinrichting van Steenbergen-Zuid fase 3 uitgevoerd. De werkzaamheden omvatten het verwijderen van de verhardingen en het aanbrengen van nieuwe verhardingen en het verzorgen van een goede hemelafwatering. Daarnaast zijn er nieuwe plantvakken aangelegd voorzien van betonnen zitelementen en is een speeltuin ingericht. Ter hoogte van de Acacialaan 26-36 zijn er ook rioolwerkzaamheden verricht. In de wijk is een deel van de straat verhard met asfalt, deze asfaltconstructie is voorzien van een nieuwe deklaag. Op deze locaties zullen wij het trottoir en de kruisingen reconstrueren.