Project omschrijving

Wij hebben aan de Venkelweg in Rotterdam een braakliggend terrein voorzien van een bruikbaar terrein voorzien van asfaltverharding. Doel van het terrein is dat het voor de duur van 5 jaar bruikbaar moet zijn en dat gebruikt kan worden voor zwaar verkeer. Het werk is binnen planning uitgevoerd in een complexe omgeving waar kabel en leidingstroken zijn gesitueerd.