Project omschrijving

In Leiden bij de autowas H20 is ons gevraagd de herinrichting van het terrein te verzorgen. De werkzaamheden omvatten het verwijderen van de huidige inrichting, grondwerkzaamheden, plaatsen van poeren en verzorgen voor een juiste afwatering en definitieve straatwerk. Deze werkzaamheden zijn gefaseerd uitgevoerd en daarnaast was de samenwerking met verschillende andere partijen erg belangrijk. Zeker omdat de wasstraat vrijwel het gehele werk open is gebleven en het zeer druk bezocht werd is een goede afstemming noodzakelijk.