In Berkel en Rodenrijs hebben wij het meegebouwd aan de nieuwbouw van 42 woningen verdeeld over 2 appartementencomplexen. Onze werkzaamheden bestonden uit het bouwrijp maken van het terrein en het uitvoeren van het grondwerk voor beide gebouwen.

Naast deze werkzaamheden hebben we ook de riolering aangelegd en verzorgden we de gehele terreininrichting welke bestaat uit een parkeerterrein, groenvakken en beplanting. Tot slot hebben we ook de watergang rondom de nieuwbouw ontgraven.