Voor een renovatieproject zullen wij bij 42 woningen de oude erfafscheiding verwijderen en een nieuwe erfafscheiding aanbrengen waarbij tevens beplanting wordt aangebracht. Naast deze werkzaamheden zal op diverse locaties keerwanden worden geplaatst om de hoogteverschillen te kunnen overbruggen.

Renovatie Koornwaard schuttingen - Jac. Barendregt