De asfaltverharding aan de Driemanssteeweg is sterk versleten en wordt daarom vervangen voor een nieuwe asfaltverharding. Naast deze werkzaamheden worden er diverse nieuwe voorzieningen aangebracht wat betreft extra openbare verlichting, nieuwe water aansluitingen, riolering en diverse mantelbuizen. Omdat de ontsluiting van de weg maar vanaf één zijde kan plaatsvinden en er veel bedrijvigheid is op en rondom het projectgebied is planning en fasering een belangrijke factor.