De gemeente Den Haag is voornemens om op de plaats van de oude brandweerkazerne aan de Assumburgweg het nieuwbouwproject Levels te laten herrijzen, hoogbouw bestaande uit 395 vrije sector huurappartementen, 142 sociale huurappartementen, commerciële ruimten in basis gericht op een mix van bedrijvigheid, leer-werkplekken en zorg en een parkeergarage onder een mooi groen daklandschap. Om dit mogelijk te maken krijgt de huidige Assumburgweg een andere functie en zal in de toekomst dit een groene zone worden.

Ons is gevraagd om de bestaande riolering hierop aan te passen, zo brengen wij twee uitstroomvoorzieningen aan en verwijderen wij riolering zodat er ruimte is voor de kabels en leiding eigenaren om de ondergrondse infra aan te passen. Zo zal onder andere de waterleiding omgelegd worden in een nieuwe tracé. Wanneer de volledige ondergrondse infra gereed is zullen wij de straat weer voorzien van een betonverharding.