In Schiedam verrichten wij werkzaamheden voor het herinrichting van de Hooikade en een gedeelte van de Tuinlaan. De huidige kadeconstructie wordt door Gebr. de Koning vervangen. Onze werkzaamheden bestaan uit het uitwerken van het schetsontwerp tot een definitief ontwerp. Na de voorbereidingsfase volgt de uitvoerende fase en vervangen we het bestaande riool en vervangen we het straatwerk en de volledige inrichting. Door het kleine werkterrein is de bouwlogistiek een belangrijk aandachtspunt, evenals het behoud van de bestaande bomen.

UPDATE Januari ’23: De eerste werkzaamheden zijn uitgevoerd zoals het verwijderen van overtollige groen en is een tijdelijke parkeervoorziening aangebracht. In februari gaan wij starten met de rioolwerkzaamheden.