In Schiedam verrichten wij werkzaamheden voor het herinrichting van de Hooikade en een gedeelte van de Tuinlaan. De huidige kadeconstructie wordt door Gebr. de Koning vervangen. Onze werkzaamheden bestaan uit het uitwerken van het schetsontwerp tot een definitief ontwerp. Na de voorbereidingsfase volgt de uitvoerende fase en vervangen we het bestaande riool en vervangen we het straatwerk en de volledige inrichting. Door het kleine werkterrein is de bouwlogistiek een belangrijk aandachtspunt, evenals het behoud van de bestaande bomen.

UPDATE maart ’23: We zijn begonnen aan het vervangen van het eerste deel van het riool. Binnenkort gaan we starten met het vrijgraven en vrijzuigen van het cunet en de bomen en brengen we de nieuwe fundering voor de weg en bomen aan.