In opdracht van de Gemeente Den Haag verzorgen wij de herinrichting van de Turfhaven in Den Haag. Het project kenmerkt zich door de complexe omgeving in hartje Den Haag waarbij de omgeving een belangrijk aandachtspunt vormt. Het werk omvat in hoofdlijnen het aanbrengen van 2.880 m2 betonvloer, de aanleg van 370 meter afwateringsgoten, de aanleg van betonriolering voor afvoer van hemelwater, bestratingswerkzaamheden en het plaatsen van circa 137 trottoirpalen.