In Rhoon hebben wij in de wijk Essendael gebouwd aan de realisatie van 35 woningen. Onze werkzaamheden omvatten in hoofdlijnen het grondwerk voor de fundering van de woningen en bergingen, de huisaansluitingen van de riolering en het plaatsen van de erfafscheidingen (hagen en hekwerken met poorten). Uitdaging is de afstemming met de overige aannemers om zo te komen tot een goede bouwlogistiek en een veilige uitvoering van de werkzaamheden.