In de wijk Oud-Crooswijk in Rotterdam hebben wij de rioolvervanging en de herinrichting van de openbare ruimte uitgevoerd. Daarnaast is de openbare ruimte ernstig verzakt en verzorgden wij het ontwerp voor de nieuwe hoogte van het nieuwe maaiveld en voeren dit in de praktijk uit. Tevens zijn er nieuwe plantvakken aangebracht en wordt de openbare verlichting vervangen en verplaatst. Ook de nutsvoorzieningen (kabels en leidingen) zijn vervangen.

Naast deze werkzaamheden hebben wij in dit project BIM (Bouwwerk Informatie Management) ingezet. BIM is het koppelen van informatie aan geometrie. Kort samengevat komt BIM voor ons neer op Samenwerking & Informatiemanagement. Hiermee reduceren we de faalkosten doordat de risico’s en effecten beter inzichtelijk worden en te beheersen zijn. We maken gebruik van een Gebiedsportaal (de link met de inloggegevens vindt u hieronder) waar u informatie kunt vinden over het project zo kunt u bijvoorbeeld in real-time zien wat de voortgang is van het project, welke wegen zijn afgesloten en waar de wegafsluitingen zijn.

Ook voeren we een clashdetectie uit met beschikbare 3D-data. Dit wil zeggen dat we in 3D van te voren controleren of er knelpunten zijn in de ligging van het nieuwe riool t.o.v. de kabels en leidingen in de ondergrond. Zo zijn we er tijdig bij om het ontwerp aan te passen daar waar dit nodig is. Tevens wordt het 3D model met behulp van GPS in de rupskraan geplaatst tijdens het graafwerk voor de machinist direct zichtbaar is waar de riolering komt en wat de ligging is van kabels en leidingen.

klik HIER voor het Gebiedsportaal

Logincode Gebiedsportaal:

Naam: Crooswijk-Bewoners

Wachtwoord: Bewoner010